Inom det vardagliga arbetet är det ofta svårt att hantera alkoholfrågor. Som chef kan man ana att allting inte står rätt till, men man kanske inte vet hur man ska hantera problemet och känner olust för att ta upp saken direkt med den som har alkoholproblem. Många gånger blir problemet ganska stort innan den drabbade får hjälp.

Vi kan erbjuda er följande:

    • Stöd och råd till chefer hur man kan handskas med ett misstänkt alkoholproblem.
    • Utredning – Först kartlägger vi alkoholvanor, hälsopåverkan samt arbets- och livssituation. Därefter föreslår vi en behandlingsinsats hos ADAM Centret eller hos annan vårdgivare.
  • Behandlingsprogram med individuella samtal, provtagningar samt möjlighet till medicinskt stöd.

 

Under såväl utredning som behandling är arbetsgivaren delaktig genom regelbundna avstämningar.

Välkomna att höra av er för mer information och andra möjliga lösningar som passar er situation bäst.