Behandlingen på ADAM centret utgörs av tidsbokade samtal i en regelbunden individuell kontakt. I samtliga behandlingsprogram finns möjlighet till provtagning, läkarbesök samt uppföljande samtal.
ADAM centret erbjuder 3 olika behandlingsalternativ

Utredning och rådgivning

Omfattar 2-3 samtal där vi kartlägger hur alkoholen påverkar din hälsa, välbefinnande, sociala relationer och arbete. Du får en klarare bild av var du står och kanske räcker det, för att göra de förändringar som behövs. Alternativt väljer du en behandling hos oss.

Korttidsbehandling

Omfattar 5-6 samtal. Du får information och rådgivning utifån utredningen som du genomgått. Därefter klargörs målet med behandlingen – sluta dricka helt eller dra ned på konsumtionen? Vad talar för och emot dessa argument. Vi identifierar för – och nackdelar med alkoholöverkonsumtion, risksituationer och alternativ till alkoholkonsumtion.

Långtidsbehandling, 6 månader

För dig som behöver en längre tids behandling i helnykterhet för att upptäcka hur livet gestaltar sig utan alkohol. Du lär dig hantera alkohol i vardagliga sociala sammanhang, hur alkohol påverkar kropp och själ, lär dig identifiera och undvika riskabla dryckessituationer samt begränsa återfallen och dess konsekvenser.