ADAM Centret vänder sig till personer med begynnande alkoholproblem,
dvs som har en riskkonsumtion av alkohol eller har utvecklat ett beroende.

Vi erbjuder gentemot företag och privatpersoner

    • Alkoholbehandling
    • Utredningsarbete gentemot företagshälsovård och primärvård
  • Konsultinsatser/samtalspartner till chefer med medarbetare som har alkoholproblem
  • Rådgivning till anhöriga
  • Parbehandling av makar/partner
  • Seminarier/information till företag, föreningar och andra organisationer