Kvalité och flexibilitet
Vi använder Karolinska Universitetslaboratoriet  som är ett ackrediterat laboratorium, för att säkerställa hög kvalité.
Våra kunder får en broschyr med adresser dit man vänder sig för provtagning. Dessa finns inom hela Stockholms Län.
Samtliga har Drop-In så du kan gå när det passar dig på dagen. Proven skickas till Karolinska laboratoriet och efter analys går svaret vidare till Adam Centret.
Vid nästa besök presenterar vi provsvaren, vad de betyder och innebär.