Bakgrund

ADAM centret startade i projektform på Karolinska sjukhuset 1992 då ett behandlingsprogram särskilt riktat till personer med begynnande alkoholproblem utvecklades. Mottagningen erhöll goda resultat och blev erkända inom behandlingsområdet, fick ett mycket gott rykte och blev en permanent verksamhet 1996.
I januari 2001 övergick verksamheten i privat regi och drivs av Gunilla Aronsson.

Lång erfarenhet

Vi som driver ADAM centret har varit med från start och tagit fram det behandlingsprogram vi idag arbetar utifrån. Vår långa erfarenhet inom området har varit en stor tillgång och vi har under årens lopp haft stor nytta av att kunna se vilken hjälp som behövs.

Utökning och förbättring

Efter hand har vår verksamhet även kommit att omfatta körkortsmottagning. I takt med att nya regler och möjligheter införts i Sverige har vi  anppassat våra tjänster och tillhör idag de ledande inom området.

Presentation
Under din kontakt med ADAM Centret kommer du huvudsakligen ha kontakt med
Gunilla Aronsson. Gunilla har tidigare varit verksam som Chefsjuksköterska vid
Stockholms Beroendecentrum, Karolinska Sjukhuset.
Gunilla är Leg.Sjuksköterska med vidareutbildning i Medicinsk Sjukvård, Vårdlärarexamen samt Utbildad Psykoterapeut – Steg 1.

Mottagningens läkare, Dr. Jaan Ruusa, har specialistkompetens inom psykiatri med lång erfarenhet från beroendevård. Dr. Jaan Ruusa är också godkänd av Transportstyrelsen för att utfärda läkarintyg inom körkortsärenden och alkolås.