När du kommer till oss första gången får du först en information om hela programmet  vilket inkluderar besök, provtagningar, läkarintyg och själva ansökan.
Vid första besöket tar du med dig
– legitimation eller pass
– beslutet från Transportstyrelsen om att ditt körkort är indraget
Du träffar då en av våra handläggare som du kommer att ha som kontaktperson och som hjälper dig med allt som behöver göras. Det är också ni som tillsammans går igenom provresultat, följer upp hur det går och har en dialog om olika frågeställningar som kan dyka upp.
Vi går igenom din situation och tillsammans planerar vi de olika stegen som ska göras. Du får information om hur provtagningar går till och vad det slutliga läkarintyget kommer att omfatta. Transportstyrelsen kräver att du har kontakt med oss i 6 månader, observationstiden. Du kommer totalt att träffa oss 5 ggr under denna tid.
Vid sista besöket träffar du vår läkare med specialistkompetens inom  psykiatri och som är godkänd av Transportstyrelsen.